2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

(14 customer reviews)

฿582.00฿705.00

Clear

Description

94144

ใหม่
2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน
2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน
2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน
2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

Additional information

ชื่อยี่ห้อ

MiSh iQiFUYun

สไตล์ แขน

REGULAR

ภาพเงา

A-LINE

ขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอก

เปิดลงปก

เครื่องประดับ

ผ้าคาดเอว

สไตล์

Bohemian

เดรส ยาว

กลางลูกวัว

วัสดุ

โพลีเอสเตอร์

ที่มา

CN (แหล่งกำเนิดสินค้า)

ประเภท การปิด

เดี่ยวหน้าอก

ชนิด

REGULAR

ประเภท ผ้า

brocade

วัสดุองค์ประกอบ

เส้นใยธรรมชาติ

รอบเอว

empire

ประเภท รูปแบบ

เสือดาว

ความยาวแขน(ซม.)

SHORT

อายุ

อายุ 18-35 ปี

ฤดู

ฤดูร้อน

วันที่ออกข่าว

ฤดูร้อน2021

ประเภทโปรไฟล์

A

เพศ

WOMEN

Color Style

Natural Color

Style

Elegant, Casual, Vintage

Colors

White, Orange, ArmyGreen, Navy blue, Black

Season

Summer

Size

S, M, L, XL

Style2

Green Dress

Style3

Beach Dress

Style4

Long Dress

Style5

Boho Dress

14 reviews for 2021ฤดูร้อน Polka Dot ชุดสุภาพสตรีเสือดาวพิมพ์เสื้อ,ชุดโบฮีเมีย,ความยาวกลาง,เอวสูง,beachwear,วันหยุด,ฤดูร้อน

 1. N***r

  Платье супер! Идеальный фасон. На рост 169см длина до середины голени.

 2. S***y

  Отличное, повседневное платье. Ткань хорошая. Сидит отлично.

 3. N***i

  מושלם

 4. 4***r

  платье супер. на ог 104 отлично. ношу 46-48

 5. K***a

  Платье соответствует описанию.Качество хорошее.Ткань приятная на ощупь,похожа на штапель. Заказ пришел через месяц,как и обещали. Платьем довольна.

 6. H***r

  The skirt is a beauty! Unfortunately, I ordered a larger size. But it’s super comfortable and the fabric is light, perfect for summer. I like! This dress is so cute. It arrived quickly and without complications. thank you very much!

 7. M***r

  Nice clothes, I took 2 xl height 155, bust 100, waist 80, hip 100, almost to the floor (85-86 cm from waist), I want it, it is not hot, it has viscose composition inside, 3 weeks completed within

 8. A***r

  The dress is hot and cool and light, no one can shine, but not much, I’m wearing a size 42, but I’m wearing a size M, the best quality 1900 in the store

 9. Y***v

  платье супер, в точности, как на карточке продавца! Легкое, струящееся, очень приятное к телу , качество отличное,не просвечивает. Замеры платья:ОГ 59см, ОТ 56см (по линии шнурка), Длина 124см. Мои размеры: ОГ 100 см , ОТ 75 см, ОБ 95 см, Рост 165 см.Укорочу примерно до середины икры, носить буду с кроссами))

 10. C***c

  хорошее поатье

 11. H***a

  классное. ткань супер. размеры совпадают. спасибо.

 12. E***a

  Платье очень понравилось. Хороший материал, размерной сетке соответствует

 13. T***o

  tal cual foto

 14. M***n

  Очень хорошее

Add a review

© [2011-2022]    JOOKKOO.COM    The Best You can Choose   By   BUILDING MART CORP.,Ltd

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?